THÀNH VIÊN NHÓM TOÀN CẦU MỚI NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2018

Do sự mở rộng nhanh chóng này cả trong nước và quốc tế, Jacon đã xác định cần phải cơ cấu lại quản lý để hợp lý hóa hoạt động của chúng tôi. Khi làm như vậy, chúng tôi rất vui mừng được thông báo bổ sung 3 thành viên chủ chốt vào đội Jacon;

Xem chi tiết 

JACON KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 40! NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2019

Năm 2018 chứng kiến ​​Jacon bước sang tuổi 40. Đó là 40 năm trước, những người sáng lập Jacon, Jan và Connie, đã quyết định mua một vài máy tiện, máy nghiền và máy khoản củ để bắt đầu một công ty tại nhà để xe của họ sản xuất phụ tùng cho máy bơm

Xem chi tiết